Kryssarklubben På Kryss Övriga Kretsar In English

Start Verksamhet Västpricken Bli medlem Butiken Forum Kontakta oss

Navigation & Navigationsprogram

OpenCPN är ett gratis navigationsprogram för flera plattformar. För vissa delar av världen finns det gratis sjökort att ladda ned, t.ex. USA och Europeiska inlandsfarvatten. Hjälp med denna nedladdning finns inbyggt i OpenCPN. All information finns på: https://opencpn.org

Rasterkort för Sverige och Finland

Sjökort i BSB-format kan köpas av Fugawi och Solteknik HB. De innehåller rasterdata från svenska och finska Sjöfartsverken. För Sverige har Solteknik HB även Hydrographicas Specialsjökort. Mera information finns på: https://fugawi.com/charts?hide_physical_product=true eller http://www.soltek.se/

Vektorkort för Norge och Danmark

Norska sjökort kostar 26,25 euro för ett år och uppdateras varje vecka Danska sjökort kostar 28,75 euro för nedladdning under ett år, inga uppdateringar.

Vektorkort för övriga Europa

Det finns vektorkort till de flesta länder i Europa, se länken nedan där man köper

Vektorkort för Sverige

Svenska sjökort med vektordata från Sjöfartsverket kan köpas för 59 euro för ett år, uppdateras varje vecka. För svenskt utseende på dessa kort, ladda ner kompletterande fil här: https://opencpn.org/OpenCPN/info/vectorpalette.html

Sjökorten finns att köpa här:

http://o-charts.org/shop/index.php?id_category=8&controller=category&id_lang=4 (Du som redan beställt sjökorten kan hämta via samma länk.)

Om du har ytterligare frågor om svenska ENC sjökort för OpenCPN som inte är besvarade här kan du maila till swe-info@o-charts.org


OpenCPN

Innehåll:

Vad är OpenCPN?

Ett robust plotterprogram byggd på öppen källkod och öppet samarbete. Utvecklat för att användas som navigationshjälpmedel under färd, lägg ut en kurs och följ din position direkt på din datorskärm. Även användbart som planeringshjälpmedel hemma eller i båten innan färd för att lägga ut waypoints och rutter.

OpenCPN är utvecklad av ett team av aktiva båtmänniskor och testad under verkliga förhållanden av ett stort antal frivilliga över hela världen. OpenCPN är ett elektroniskt navigationssystem (ECS) utvecklat för flera olika plattformar och stödjer ett flertal olika kartstandarder och hårdvarugränssnitt.

Det finns versioner för Windows (XP SP3 - Win10), Macintosh, Linux (även Raspberry Pi) och Android platta eller mobil från v 4.1.

Första versionen av OpenCPN släpptes 2008 och har sedan dess spritts över hela världen.

OpenCPN går att köra på all slags hårdvara, från små Raspberry Pi med 10 cm bildskärm upp till stora arbetsstationer. Olika användarbehov går att lösa med en väl utvecklad plug-in arkitektur och ett flertal olika inställningsmöjligheter.

En mycket hjälpsam internationell grupp av användare och utvecklare och detaljerade inbyggda manualer gör att installationen och användandet av OpenCPN till en fröjd.

En del av OpenCPNs egenskaper:

  • Raster (RNC) och Vektor(ENC) digitala sjökort kan användas
  • Full support för officiella vektorsjökort i S-57/S-63 format och InlandENC format
  • Standard GPS gränssnitt med "moving map" visning på bildskärmen
  • AIS visning med konfigurerbar följning av säkerhetsmål.
  • Hantering av rutter, spår och waypoints. De kan skapas och exporteras eller importeras från andra källor.
  • Kan visa tidvatten- och ström-tabeller. Till viss del inbyggda och andra kan hämtas på Internet.
  • Stöd för ett stort urval av olika språk.
  • Inbyggda pluginmoduler för instrument, gribfiler och lokal kompassavvikelse. Ytterligare plugin kan laddas ned, som exempelvis överlagrad radarbild eller väderberoende kursplanering.

OpenCPN är släppt under GPLV2 licens. Det innebär att programmets källkod är tillgänglig för obegränsad och fri nerladdning från github.com. All information finns på https://opencpn.org

På den här adressen finns mycket information om OpenCPN och dess installation och handhavande: http://www.tweedsworld.com/wp-content/uploads/2018/04/Introducing-OpenCPN.pdf

Sjökort att använda med OpenCPN

OpenCPN är ett navigationsprogram och installationen av programmet innehåller inte några sjökort, mer än en enkel världskarta. Det är upp till varje användare att själv skaffa lämpliga kort. För vissa delar av världens finns det gratis sjökort att ladda ned, t.ex. USA och Europeiska inlandsfarvatten. Hjälp med denna nedladdning finns inbyggt i OpenCPN. För andra delar finns ett utbud av sjökort för olika delar av världen.

Sjökort för navigationsprogram finns i två varianter. Dels rasterkort, RNC, som är direkta avbildningar av befintliga papperssjökort. Dels databasbaserade vektorkort, ENC där informationen finns i olika lager och vad som visas kan till vissa delar kontrolleras. Bägge varianterna finns som krypterade versioner med olika beteckningar beroende på leverantören. Gemensamt för alla krypteringar är att det krävs en licensierad produktnyckel för att kunna visa sjökorten i programmet.

Okrypterade sjökortsfiler finns i både raster- och vektor-format. Rasterkort som kan visas direkt i OpenCPN har formatet BSB-KAP. I princip är det en bild med tillhörande beskrivning av vilket projektion som används, ofta Mercator, positioner för minst tre ställen på bilden och vilket kartdatum som används, oftast WGS84. KAP- filer kan man i princip göra själv från en skannad bild av ett sjökort och med hjälp av olika program kan denna fil kompletteras med de data som behövs. Det finns också hjälpprogram för att göra en skärmbild från GoogleEarth användbar som sjökort.

Det finns också okrypterade vektorkort tillgängliga. OpenCPN kan direkt visa filer i formatet S-57 och CM93 v2.

Krypterade filer som passar i OpenCPN kan också köpas från flera leverantörer världen runt. I det fallet krävs en plugin som är anpassad för respektive leverantör, exempelvis NV-charts i Tyskland och ChartWorld.

OpenCPN-teamet har också en egen sjökortsportal, som säljer vektorkort för stora delar av Europa till mycket överkomliga priser. Där finns kort för Norge, Tyskland, Nederländerna, Belgien, Storbritannien, Frankrike, Spanien och Kroatien. Det pågår förhandlingar med Danmark, Italien och Australien. För mer info om O-Charts och oeSENC se: http://o-charts.org/shop/index.php?id_category=8&controller=category&id_lang=4

Vad finns det då för Sverige?

Rastersjökort

Rasterkort i BSB formatet finns utgivna av Solteknik HB och innehåller rasterdata från svenska och finska Sjöfartsverkens databaser. För Sverige har Solteknik HB även Hydrographicas Specialsjökort i Skala 1:10 000.

I och med att OpenCPN-teamet är klara med en plugin till OpenCPN programmen som kan hantera det nya formatet med nedladdning från servern X-Traverse kommer Solteknik HB att fasa ut försäljningen av BSB baserade rastersjökort under en period av 1 - 2 år.

Mera information kan hämtas från nedladdningssidan se; https://fugawi.com/charts?hide_physical_product=true

Licensen från X-Traverse innebär att sjökorten kan laddas ner och användas i två olika helt oberoende programvaror. Vektorsjökort nedladdade från o-charts kan användas på två olika plattformar som kör OpenCPN. Open CPN programmen skapar en skarvlös produkt bäde av raster och vektorsjökort.

Vektorsjökort

Svenska vektorkort utgivna av Sjöfartsverket finns numera även för OpenCPN. Dessa kort hanteras via O-Charts.org och den plugin till OpenCPN som hanterar kryptering, köp av licenser och uppdateringar, oeSENC_pi. De priser som gäller för sjökort på O-Charts är anpassade för fritidsbåtar efter speciella avtal med leverantörer i olika länder.

Sjöfartsverkets uppdrag från sin huvudman ger dem inga möjligheter till speciella prisavtal på det sättet. Däremot finns det inget som hindrar att vi köper, krypterar och distribuerar till OpenCPN-användare så länge vi betalar vad det kostar. Detsamma verkar gälla för Danmark.

En faktor som naturligtvis påverkar priserna på O-Chart.org och de oeSENC kort som finns där är att precis som för hela OpenCPN så sker hanteringen av O-Charts på frivillig och ideell basis av de som använder och utvecklar OpenCPN. Båtfolk från hela världen som erbjuder sin fritid och kunskap till allas glädje och nytta. Där kan alla bidra med något och det sker varje dag, precis som jag sitter här och skriver detta.

Sjöfartsverkets vektorkort för OpenCPN

Tack vare en framgångsrik crowdfunding kampanj kan vi nu erbjuda Sjöfartsverkets vektorkort till alla OpenCPN-användare i Sverige och våra gäster från andra länder. Tack alla som redan anmält sig för ett köp, vi blev mer än 150 på mindre än en månad!

Vi hoppas att det är fler som är intresserade att köpa licenser för de svenska officiella ENC-korten (totalt 580 kort) med uppdateringar under ett år för drygt 600 kronor inklusive moms. Priset i EUR blir 59 € beroende på VAT i respektive land. I det priset ingår alltså uppdateringar under ett år. o-charts sjökorten över Sverige kommer att uppdateras varje vecka, torsdagar vid lunchtid kommer den senaste utgåvan att finnas för nerladdning.

Det är viktigt inför framtiden att vi har en stabil eller växande kundbas, så att vi kan erbjuda dessa vektorsjökort även kommande år. Sjöfartsverkets ENC-sjökort för Sverige | Sjöfartsverkets ENC-sjökort för Sverige

Men precis som med alla andra oeSENC-kort från O-Charts så försvinner inte filerna från datorn eller plattan när tiden gått ut men de uppdateras inte. Att köpa en uppdatering för ytterligare ett år är ett bra sätt att alltid ha sjökort som är ”up-to-date”.

Navigation & Navigationsprogram

Detta är ett område som vi historiskt jobbat med en hel del, för många år sedan var vi t.ex. med och utvecklade och sålde ett navigationsprogram som hette "Det levande sjökortet".

Efter att det programmet gick i graven har vi inte tittat så mycket på detta, dessutom har användningen av sjökortsplottrar och sjökort på läsplatta och telefon i princip tagit bort hela marknaden för PC-baserade navigationsprogram.

Nu finns det emellertid nya intressanta program och initiativ på marknaden vilket gör att vi börjar snegla på området igen.

För en tid sedan höll vi t.ex. en kurs i OpenCPN och mer kanske kommer. Vi kommer att använda den här sidan för mer information framöver.

Stay tuned!


Gillar du denna sidan?


Om Västkustkretsen

Västkustkretsen har en mycket omfattande verksamhet som syftar till att göra Ditt båtliv enklare, roligare och inte minst säkrare.

Genom bland annat alla våra föredrag, utbildningar, eskadrar och inte minst våra naturhamnskisser, bojar och dubbar så blir du mer påläst och har alltid nära till mer information när du behöver den!

Kontakta oss

Svenska Kryssarklubben
Västkustkretsen
Talattagatan 24
426 76 Västra Frölunda
Telefon: 031-69 00 69
E-post: vastkustkretsen@sxk.se

Ansvarig utgivare

Peter Junermark, ordförande

Ändrad: 2018-07-24 23:54.
Visad: 7560 gånger.