Kryssarklubben På Kryss Övriga Kretsar In English

Start Verksamhet Västpricken Bli medlem Butiken Forum Kontakta oss

Uthamn på Västkusten

Inom Svenska Kryssarklubbens Västkustkrets har vi aktivt arbetat för att kunna etablera en uthamn på västkusten sedan innan millennieskiftet. Många alternativ har funnits men har fått läggas åt sidan av olika orsaker. Oftast på grund av att platsen redan är "upptagen" av annan verksamhet, är belagd med strandskydd eller att platsen säljs till högstbjudande och då har en ideell föreningen som Kryssarklubben inte medel att konkurrera med andra köpare.

Tidigare har vi öppet aktivt arbetat med att etablera en uthamn på Ärholmen sydväst om Marstrand (således på öppna marknaden) och Risö sydost om Fotö (platsen för den tänkta uthamnen visade sig vara i konflikt med 500 år gamla fornminnen).

Kryssarklubben arbetar alltid för att nära samarbete med politiker, kommuner, länsstyrelser och andra organisationer som på olika vis påverkar det rörliga båtlivet. Det är således av stor vikt att dessa organisationer är positiva till den blivande uthamnen och ser Kryssarklubben som en partner för att göra något bra ännu bättre.

Aktuellt - Oktober 2014

Vi genomför nu en enkät här på hemsidan för att få ett bättre beslutsunderlag inför kommande beslut om investeringen i en uthamn vid Hälsö Ränna.

Klicka här för att besvara enkäten.

Hälsö Ränna

Under 2013 kontaktade Hälsö hamnförening Västkustkretsen. Precis söder om Hälsö hamn ligger Hälsö ränna. Stränderna och tillhörande vatten ägs av Hälsö hamn och är och har varit hamn- och varvsområde.

Hälsö hamnförening såg Västkustkretsen som en potentiell samarbetspartner för att långsiktig tutveckla området, utveckla hamnen och inte minst bidra positivt till Hälsö.

Under 2014 pågår arbetet med att kontakta myndigheter och ansökningar för att förhoppningsvis erhålla de tillstånd och godkännande som behövs innan något fysiskt arbete med själva uthamnen kan påbörjas.

Vad har andra kretsar inom Kryssarklubben?

De flesta kretsar inom Kryssarklubben har sedan lång tid tillbaka redan en uthamn. Om dessa går det att läsa här. De uthamnar som finns är;

 • Gåsören (Skellefteå)
 • Kattskär (Bottenhavet)
 • Lillubban (Sundsvall)
 • Granskär (Gävle)
 • Norrviken (Stockholm)
 • Stora Ålö (S:t Anna)
 • Ridön-Lövhällen (Mälaren)
 • Ekenäs (Vänern)
 • Lomma (Öresund)

Vad är en uthamn?

En uthamn som drivs eller förvaltas av Kryssarklubben innebär;

 • En uthamn är en hamn som är öppen för alla. Alltså även icke medlemmar.
 • En uthamn är en enkel hamn som medger bryggförtöjning samt kan ha enklare serviceutbud i form av grillplatser, toalett, sopmajor, mm.
 • Hamnavgift och/eller separat avgift kan tas ut för att täcka kostnader för bryggor, arrenden och eventuella serviceinrättningar. Medlemmar kan komma att ha en rabatt på hamnavgiften.
 • En uthamn är en hamn som verkar för gemenskap mellan de gästande båtarna och mellan hamnvärden och de gästande båtarna. I en uthamn skall man känna sig lite extra välkommen och få lite extra hjälp om så behövs gentemot en gästhamn.

Vad söker vi efter?

Inom Västkustkretsen tror vi också att för att en uthamn skall passa in i verksamheten och vara ekonomisk möjlig så bör den;

 • Ligga inte längre än 15-20M ifrån Göteborg för att vara tillgänglig för den stora mängd båtar som finns där.
 • Erbjuda ett djupgående på minst två meter och gärna delvis mer för dagens djupgående båtar (och om möjligt även kunna nyttjas av våra skolfartyg under för- och eftersäsong.
 • Ha plats för minst 20 båtar. Detta för att uthamnen skall kunna användas som bas för Västkustkretsens arrangemang.
 • Vara såpass skyddad att hamnen är möjlig att använda i nära nog samtliga väderförhållanden som normalt förekommer från 1:a maj till sista september
 • Helst ligga lite avskild ifrån bebyggelse så att den blir ett mellanting mellan en naturhamn och en gästhamn.
 • Helst utföras i samarbete med ytterligare en part så att uthamnen står på en stabilare grund än om Kryssarklubben enbart låg bakom den. Detta kan vara ytterligare en som bedriver liknande verksamhet, en mark eller fastighetsägare eller någon som bedriver verksamhet som kan ha nytta av uthamnen.

Tänkbara lösningar

 • En uthamn kan exempelvis utföras med flytbryggor för förtöjning långsides eller med så kallad SXK-bojar för förtöjning med fören (eller aktern) emot bryggan. Bryggan och eventuella bojar förtöjs emot botten med samma teknik som våra SXK-bojar som inte förstör botten vegetation.
 • En uthamn kan också utföras genom fasta bryggor utmed strandkanten om flytbryggor inte passar, tillåts, får plats eller av annan orsak inte är lämpliga.
 • En uthamn kan också använda en befintlig brygga eller kaj om sådan finns.
 • En uthamn kan uppföras på en plats där tillstånd ges för att främja det rörliga båtlivet på den aktuella platsen av någon form av kommunal eller statlig markägare.
 • En uthamn kan uppföras på en plats där Västkustkretsen arrenderar strandkanten.
 • En uthamn kan uppstå vid en etablerad hamn/kaj-anläggning genom ett samarbete med en befintlig hamn/kaj-ägare.
 • Eller en helt annan lösning som i sin utformning gör att den kan ses som en uthamn som fyller behoven och blir attraktiv för besökarna.

Har du några tips?

Har du förslag på någon plats som du tror skulle kunna fungera som en uthamn för Västkustkretsen?

Kontakta då Uthamnsgruppen och berätta!


Gillar du denna sidan?


Om Västkustkretsen

Västkustkretsen har en mycket omfattande verksamhet som syftar till att göra Ditt båtliv enklare, roligare och inte minst säkrare.

Genom bland annat alla våra föredrag, utbildningar, eskadrar och inte minst våra naturhamnskisser, bojar och dubbar så blir du mer påläst och har alltid nära till mer information när du behöver den!

Kontakta oss

Svenska Kryssarklubben
Västkustkretsen
Talattagatan 24
426 76 Västra Frölunda
Telefon: 031-69 00 69
E-post: vastkustkretsen@sxk.se

Ansvarig utgivare

Peter Junermark, ordförande

Ändrad: 2016-01-05 19:20.
Visad: 1903 gånger.