Kryssarklubben På Kryss Övriga Kretsar In English

Start Verksamhet Västpricken Bli medlem Butiken Forum Kontakta oss

Vintersegling

Här publicerar vi tips, tankar och idéer kring vintersegling.Vinterhamnar

Vår förteckning över vinterhamnar har en egen sida.

Vårt tipsformulär om vinterhamnar hittar du här!


Bunkring

Dessa sjömackar har öppet även under vintern. Hamnarna är sorterade ifrån söder till norr.

 • Styrsö - Fiskehamnen

Vinterliggning (tips från andra båtägare)


Vinterliggarhamnar

Dessa hamnar tar emot vinterliggare som önskar ligga permanent med sin båt i vattnet under vinterhalvåret.

 • GREFAB har flera hamnar kring Göteborg som är vinteröppna.
 • Lilla Bommen/Göteborg
 • GKSS-hamnen/Långedrag

Filmer

Transportstyrelsen har lagt upp TV-programmet Båtmagasinet på sin hemsida. I avsnitt 7/2009 finns ett inslag om båtliv på vintern.


Sjömärken

På vintern dras en del prickar in, en del fyrar släcks och en hel del annat händer på havet som kan vara viktigt att veta om man seglar på vintern. Att då och då kika igenom UFS:arna på Sjöfartsverkets hemsida är väldigt viktigt på sommaren och minst lika viktigt på vintern.


Vinterförhållanden i svenska farvatten

En isvinter påverkar våra farvatten. Nedan följer lite utdrag ur UFS 289 om vad som kan vara påverkat.

 • FYRSKEN: Fyrar och lysbojar kan snabbt täckas av snö och is som gör fyrskenet obrukbart för navigering. Dessutom kan snöbeläggning på fyrarnas solceller göra att batterierna urladdas så att fyren slocknar eller dess sken blir svagt eller karaktären felaktig.
 • SEKTORFYRAR: Osäkerhetsvinkeln mellan olikfärgade fyrsektorer ökar avsevärt på grund av snö och isbeläggning eller imbildning. Fyrskenet kan då uppfattas som vitt i de sektorer där det under normala förhållanden skall synas färgat. Vidare kan det inom mörka sektorer synas ett falskt sken från intilliggande ljussektorer.
 • FLYTANDE UTMÄRKNING: Utomskärs belägna bojar och prickar i Bottenviken, Bottenhavet och Vänern tas i allmänhet in i samband med isläggningen. I övriga farvatten lämnas oftast utmärkningen kvar över vintern, såvida inte extrema förhållanden förväntas. Bojar och prickar kan flyttas när ismassorna rör sig och i vissa fall hamna under isen. Ljus, racon, AIS, radarreflektor och topptecken kan skadas eller försvinna. Vissa lysbojar och lysprickar släcks med automatik när de lutar mer än en viss vinkel. När isförhållanden råder skall flytande utmärkning generellt betraktas som ytterst otillförlitlig.
 • RACON: Då svåra isförhållanden väntas ersätts i allmänhet Raconbojar med lysbojar utan Racon. Åtgärden vidtas för att undvika haveri på den dyra och känsliga elektroniken och kan ske innan isen lagt sig.
 • ISRÄNNEFÖRBUD: Sjöfartsverket eller Länsstyrelsen kan utfärda förbud mot att framföra fartyg i vissa farleder och vattenområden då isen lagt sig. Informationen kungörs i Ufs.
 • FARTBEGRÄNSNING: För vissa farleder utfärdas fartbegränsning då isen lagt sig för att isen vid sidan om isrännan inte ska brytas upp.
 • LINFÄRJOR: En linfärjas vajer kan bli liggande uppe på isen och omöjliggöra passage förbi färjelinjen.
 • VÄGFÄRJOR: För passage av vissa färjelinjer råder under vintern fartbegränsning för att minska risken för att färjans isränna blockeras av uppbrutna isflak.
 • DGPS: Signalstyrkan hos DGPS-sändare kan reduceras av rimfrost på antennutrustningen.
 • TRAFIKSEPARERINGSSYSTEM: Då ett trafikseparerat område är belagt med grov is kan sjöfartsmyndigheten bestämma att trafiksepareringen ej är gällande.
 • NAVIGATIONSVARNINGAR OCH UFS: När flytande utmärkning tas in i farvattnen som redan blivit belagda med kraftig is utfärdas i allmänhet inte navigationsvarning eller notis i Ufs. Om utmärkning tas in eller Racon avlägsnas innan isen lagts sig, utfärdas varning och Ufsnotis enligt gängse regler. Detsamma gäller när viktig utmärkning tas in p.g.a. isläggning av farvatten som sällan har isproblem, t.ex. i Öresund och på svenska västkusten.

Vinterutrustning

Här nedan finns tips på lösningar och utrustning som man kan använda sig av för att göra sin båt ännu mer användbar på vintern.

 • Dubbelglas på ventiler: Dubbelglas på ruff ventiler kan man enkelt ordna genom att med dubbelhäftande tejp fästa 3mm plexiglas på aluminiumramarna. Detta håller i flera år och är lika tätt som vilket vacum fönster som helst. En kondensfri ventil blir resultatet.
 • Ventilgarage: ”Garage” ca 100 mm höga ramar täckta med 5 mm plexi som sätts över däcksluckan i salong och förpik, för att slippa kondens och samtidigt kunna få in lite luft även om regnet piskar.
 • Snöskyffel: Leksakssnöskyffel i plast är väldigt skonsam mot gelcote jämfört med en i aluminium eller plåt.
 • Landström: Alla former av övergångar och adaptrar är guld värda på vintern. Man hittar oftast ström någonstans i någon typ av kontakt. Då är det nödvändigt med långa och grova kablar (annars blir det stort spänningsfall) samt olika kontakter och adaptrar.

Vinterklädsel

Fladen Fishing säljer (via återförsäljare) flytoveraller som är sköna att ha vid segling på vintern.


Is

Vid gång i lite tjockare is +3cm så försök sätta båten i gugning, Du smörjer då vattenlinjen och får då inga tråkiga skav i bottenfärgen. Ett rostfritt järn i stäven minskar också slitaget. Vid gång exempelvis i en istäckt Sotenkanalen på det sättet, ser säkerligen tokigt ut från land men fungerar jätte bra!


Vinterväder

Vid kall väderlek (-5 till —15) tänk på att svaga västliga vindar blåser in kallt ytvatten - då kan isen kasta i skärgården på några timmar. Svaga ostliga vindar föser ut vattnet och varmt vatten kommer upp underifrån.Gillar du denna sidan?


Om Västkustkretsen

Västkustkretsen har en mycket omfattande verksamhet som syftar till att göra Ditt båtliv enklare, roligare och inte minst säkrare.

Genom bland annat alla våra föredrag, utbildningar, eskadrar och inte minst våra naturhamnskisser, bojar och dubbar så blir du mer påläst och har alltid nära till mer information när du behöver den!

Kontakta oss

Svenska Kryssarklubben
Västkustkretsen
Talattagatan 24
426 76 Västra Frölunda
Telefon: 031-69 00 69
E-post: vastkustkretsen@sxk.se

Ansvarig utgivare

Peter Junermark, ordförande

Ändrad: 2016-01-21 13:38.
Visad: 2714 gånger.